Prevádzka MŠ bude prerušená v čase od 26.7.2021 do 31.8.2021

vyhlásenie o bezinfekčnosti príloha č. 4

https://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-27-5-2021/

Vstup do priestorov MŠ je cudzím osobám ZAKÁZANÝ !

Pri absencii dieťaťa dlhšej ako 3 dni po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá zákonný zástupca písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia.