Zápis na šk. rok 2023/2024

13.5.2023 (sobota) od 9,00 do 17,00 hod v priestoroch MŠ.

Podrobnosti ohľadom zápisu v sekcii O nás / Zápisy

Žiadosť v sekcii Formuláre

Akcie

29.4. Stavanie mája + deň matiek - vystúpenie detí v obecnom parku

5.5. Kompostovanie - od 9,00 (trieda sovičky a opičky)

Poďakovanie

Ďakujeme veľmi pekne p. Jendrušákovi za sponzorský dar na pomôcky pre deti :)

Vyhlásenie o bezpríznakovosti

písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - príloha č. 1

https://www.minedu.sk/zelena-otvorenym-skolam/

Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka

Ospravedlnenie dieťaťa

- 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,

- nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné