písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - príloha č. 1

https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

Vstup do priestorov MŠ je cudzím osobám ZAKÁZANÝ !

Pri absencii dieťaťa dlhšej ako 3 dni po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá zákonný zástupca písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.