Akcie

21.6. Fidlikanti (trieda sovičky - súkromná)

25.6. Deň obce - vystúpenie detí (predškoláci)

Vyhlásenie o bezpríznakovosti

písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - príloha č. 1

https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

Pri absencii dieťaťa dlhšej ako 3 dni po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá zákonný zástupca písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.