Dňa 14.6.2021 (pondelok) medzi 13,00 hod a 17,00 hod si môžete prísť vyzdvihnúť osobne do materskej školy rozhodnutie.

Prevádzka MŠ prerušená v dňoch 1.6.2021 a 10.6.2021 z dôvodu odstávky vody a elektriny

16.6.2021 Koncoročné fotenie + fotenie na tablo

vyhlásenie o bezinfekčnosti príloha č. 4

https://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-27-5-2021/

Vstup do priestorov MŠ je cudzím osobám ZAKÁZANÝ !

Pri absencii dieťaťa dlhšej ako 3 dni po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá zákonný zástupca písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia.