Zápis 2022/2023

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/23 sa uskutoční dňa 9.5. od 9,00 do 16,00 a 10.5. od 13,00 do 16,00.

Podrobnosti o zápise v sekcii O NÁS / ZÁPIS

Žiadosť v sekcii FORMULÁRE

Akcie

18.5. o 9,00 hod Zdravé oči (prevencia)

27.5. Sokoliari (súkromná)

28.5. MDD v parku (vystúpenie detí)

15.6. Ukončenie školského roka od 16,00 do 18,00 v parku

17.6. Ukončenie predškolákov - v parku

21.6. Fidlikanti (trieda sovičky - súkromná)

25.6. Deň obce - vystúpenie detí (predškoláci)

Vyhlásenie o bezpríznakovosti

písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - príloha č. 1

https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

Pri absencii dieťaťa dlhšej ako 3 dni po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá zákonný zástupca písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.