Vyhlásenie o bezpríznakovosti

písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - príloha č. 1

https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

Pri absencii dieťaťa dlhšej ako 3 dni po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá zákonný zástupca písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Oznam o vstupe do MŠ

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.