Aktuálny jedálny lístok si môžete pozrieť tu

Jedálny lístok

Nahlasovanie

Odhlásiť a prihlásiť deti na stravu možno do 08:00 nasledujúceho dňa na telefónnom čísle +421 245 901 528

Strava

Poplatok za celodennú stravu:

30 € / dieťa / mesiac (stredňáci, maláci)
5 € / dieťa / mesiac (predškoláci)

Poplatok je potrebné na číslo účtu v tvare IBAN SK04 0200 0000 0040 0229 1655 do 10. dňa kalendárneho mesiaca.