Radu školy tvoria 5 členovia

  • za pedagogických zamestnancov: Mgr. Mária Turániová
  • za nepedagogických zamestnancov: Magdaléna Klúčiková
  • za rodičov: Mgr. Lucie Navrátilová
  • za obec: Maroš Blaho