Trieda Sovičky

Veľkáči: 5-6 ročné deti
Triedna učiteľka: Mgr. Blanka Chynoradská, DiS, riaditeľka
Učiteľka: Mgr. Lucia Pavlíková

 • 07:00 - 08:00 - príchod do MŠ
 • 08:55 - desiata
 • 09:20 - vzdelávacia aktivita
 • 11:00 - pobyt vonku
 • 12:10 - obed
 • 14:50 - olovrant

Trieda Opičky

Stredňáci: 4-5 ročné deti
Triedna učiteľka: Mgr. Mária Turániová
Učiteľka: Mgr. Blažena Smolnická

 • 07:00 - 08:00 - príchod do MŠ
 • 08:40 - desiata
 • 09:20 - vzdelávacia aktivita
 • 10:30 - pobyt vonku
 • 11:45 - obed
 • 14:15 - olovrant

Trieda Žabky

Maláci: 3-4 ročné deti
Triedna učiteľka: Bc. Annamária Ravaszová
Učiteľka: Mgr. Denisa Hutková

 • 07:00 - 08:00 - príchod do MŠ
 • 08:20 - desiata
 • 09:30 - vzdelávacia aktivita
 • 10:30 - pobyt vonku
 • 11:20 - obed
 • 14:35 - olovrant